LICENCSZERZŐDÉS A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL GENERÁLT TARTALOMRA

1. Általános rendelkezések

A jelen, Felhasználó által generált tartalom licencszerződés (a továbbiakban csak „Szerződés“) a Mary Kay Inc., annak társult vállalatai és leányvállalatai (együttesen a továbbiakban csak „Mary Kay“, „mi“, „miénk“ vagy „minket“) és ön (a továbbiakban csak „ön“, „öné“ vagy „FELHASZNÁLÓ“) között jön létre.

A jelen Szerződés feltételei vonatkoznak az ön által feltöltött, közzétett vagy a MKI weboldalain, mobilalkalmazásain és közösségi médiafelületein keresztül megosztott szavak, képek, képek, adatok, videók, információk vagy bármely más „felhasználó által generált tartalom“ (a továbbiakban csak „Felhasználó által generált tartalom“ vagy „FÁGT“) felhasználására, vagy más kapcsolódó szolgáltatásokon ("Szolgáltatások"), vagy harmadik fél webhelyein és platformjain keresztül, ideértve többek között az Instagramot, a Facebookot, a Pinterestet, a YouTube-ot, a Snapchatet, a TikTokot és a Twittert („Harmadik fél platformjai“), és amelyeket a weboldalainkon, nyomtatott hirdetésekben, videókban, platformokon, alkalmazásokban, más marketingcsatornákon vagy a Mary Kay tulajdonában lévő közösségi médiaplatformokon („Mary Kay Media“) használunk.

A Mary Kay megszólítja a harmadik fél szolgáltatásainak és platformjainak FELHASZNÁLÓIT, hogy hozzájárulását kérje népszerű FÁGT-aink Harmadik felek platformjain vagy a Mary Kay Media felületén való megjelenítéséhez. Ön azért olvassa ezt, mert a Mary Kay az ön hozzájárulását kérte a Felhasználó által generált tartalom felhasználásához. Önnek nem kell semmit sem vásárolnia a Mary Kay-től ahhoz, hogy a Felhasználó által generált tartalmaival hozzájáruljon a Mary Kay Mediához.

Ha úgy dönt, hogy engedélyezi számunkra a Felhasználó által generált tartalom felhasználását azáltal, hogy a jelen Szerződésben leírt módok valamelyikén hozzájárulását adja, akkor önt a jelen Szerződés, a Mary Kay Adatvédelmi irányelvei (Privacy Policy) és az alkalmazandó Harmadik fél platformjainak felhasználási feltételei (ha vannak ilyenek) kötik. Ha nem ért egyet a jelen Szerződés feltételeivel, ne adja meg nekünk hozzájárulását a Felhasználó által generált tartalom felhasználásához.

2. A FÁGT használatához való hozzájárulás (engedély) megadásának módjai

Fel fogjuk venni önnel a kapcsolatot a vonatkozó Harmadik felek platformjain, a Mary Kay Platformon vagy más, a Szolgáltatásokat nyújtó platformon keresztül, hogy kifejezett hozzájárulását kérjük az ön Tartalmának felhasználásához. Megkérjük, hogy válaszoljon nekünk, és erősítse meg, hogy beleegyezését adja-e a Mary Kay-nek a FÁGT-ának felhasználásához. Írásos beleegyezését, amellyel megerősíti, hogy beleegyezik abba, hogy engedélyezze számunkra a FÁGT-ának használatát a Mary Kay Medián, olyan kifejezésekkel adhatja meg, mint például az „igen“, „OK“, „egyetértek“ és más hasonló kifejezések bármilyen nyelven. Ahhoz, hogy a jóváhagyott FÁGT-at kiadhassuk számunkra, Önnek közvetlenül nekünk kell válaszolnia ugyanabban a csevegésben, szálon vagy magánüzenetben. Ha a megkereséstől számított 7 napon belül nem kapjuk meg a válaszát, akkor azt fogjuk feltételezni, hogy nem járul hozzá FÁGT-a felhasználásához, és a FÁGT-át nem fogjuk felhasználni semmilyen Mary Kay Mediában.

3. Azzal, hogy ön hozzájárul a FÁGT-a használatához, ön beleegyezik abba, hogy az alábbi feltételek szerint licencet ad a Mary Kay-nek.

3.1. Licenc kedvezményezettje.

A FELHASZNÁLÓK megtartják a FÁGT-uk tulajdonjogát (kivéve azonban a Szolgáltatásokkal kapcsolatos tulajdonjogot). Ugyanakkor a FELHASZNÁLÓK beleegyeznek abba, hogy nem kizárólagos, világméretű licencet adnak (az alábbiakban részletezettek szerint) a Mary Kay és annak tisztviselői, alkalmazottai, kapcsolódó leányvállalatai, képviselői, kedvezményezett licencesei, allicenc birtokosai, beszállítói, utódjai, jogi képviselői, megbízottak, harmadik fél szolgáltatói és azok marketing- vagy PR-ügynökségei és egyéb kapcsolt vállalatok, valamint a Szolgáltatások minden más felhasználója (a továbbiakban csak „Licenc kedvezményezettje“) számára.

3.2. FÁGT licenc.

Amint a FELHASZNÁLÓ hozzájárul a Felhasználó által generált tartalom felhasználásához, a FELHASZNÁLÓ visszavonhatatlanul nem kizárólagos, átruházható, továbblicencelhető, világméretű, örökös és jogdíjmentes licencet és jogot biztosít a Licenc kedvezményezettjének a Felhasználó által generált tartalom egészének vagy részének, valamint a FELHASZNÁLÓ közösségi média profiljának valamennyi információjának, kódjának, tartalmának, tartalmi leírásának felhasználására és egyéb módon történő hasznosítására, és az azokban megjelenített egyéb anyagokat, akár részben, akár egészben, bármilyen jelenleg ismert vagy később kitalált módon vagy médiumban, beleértve az internetet is, bármilyen kereskedelmi módon, valamint a Mary Kay és termékeinek és szolgáltatásainak reklámozásával és promóciójával kapcsolatban, világszerte és minden nyelven, anélkül, hogy önnek vagy bármely harmadik félnek fizetnie kellene, vagy bármely harmadik féltől engedélyt kellene kérnie. A Licencek kedvezményezettjeinek jogában áll korlátlan számú származékos művet létrehozni belőlük, átengedni vagy átruházni bármely vagy az összes ilyen jogot, és korlátlan számú többszintű allicencet adni anélkül, hogy önnel szemben bármilyen pénzügyi, hitelezési, változás jóváhagyási vagy egyéb kötelezettséget vállalnának. A FELHASZNÁLÓ ezennel örökre lemond minden most vagy később elismert úgynevezett „erkölcsi jogról“ (pl. a szerzőként való feltüntetés vagy a FÁGT integritásának védelme). A Licenc kedvezményezettje rendelkezik és megtart minden jogot, jogcímet és érdekeltséget az ilyen származtatott művekből származó adatokkal kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan az audio- és videoadatok kódolását, tömörítését, formázását és feldolgozását.

3.3. Név és hasonlósági licenc.

A FELHASZNÁLÓ továbbá visszavonhatatlanul örökös, jogdíjmentes és világméretű jogot biztosít a Kedvezményezettek nevének, hangjának, képmásának, képének, fényképének, életrajzi anyagának, logóinak, márkáinak vagy kereskedelmi neveinek, illetve egyéb megadott vagy kapott információinak („Név és hasonlóság“) használatára, beleértve, de nem kizárólagosan a nyilvános megjelenítés, nyilvános előadás jogát, a felhasználói tartalom, a név, a hang, a képmás, a közösségi profilinformációk és az életrajzi anyagok terjesztésére és reprodukálására a Szolgáltatásokkal, a Felhasználó által generált tartalommal, a származtatott művekkel kapcsolatban, valamint a Mary Kay, termékeinek és/vagy szolgáltatásainak reklámozása vagy népszerűsítése céljából bármilyen reklám-, promóciós vagy hasznosítási anyagban.

3.4. Illetékek vagy visszatérítési kötelezettség.

A FELHASZNÁLÓ elfogadja, hogy a FÁGT közzététele vagy a Szolgáltatásokkal és a jelen Szerződéssel összhangban történő felhasználása, illetve a FÁGT vagy az ahhoz fűződő jogok bármilyen felhasználása, terjesztése vagy egyéb hasznosítása miatt, akár a Szolgáltatásokon keresztül, akár más módon, semelyik fél sem tartozik semelyik félnek semmilyen pénzzel. A FELHASZNÁLÓ továbbá elfogadja, hogy a Licenc kedvezményezettje nem köteles a beküldött FÁGT-at vagy annak bármely részét visszaküldeni vagy megtartani. Ezt a hozzájárulást a Licencek kedvezményezettjei azzal a feltétellel kapják meg, hogy a Licencek kedvezményezettjei jelentős költséggel támaszkodnak rá, és a FELHASZNÁLÓ beleegyezik abba, hogy nem érvényesít semmilyen jellegű követelést a Licencek kedvezményezettjeivel szemben az ilyen FÁGT-használatuk alapján.

3.5. A Mary Kay vállalat kötelezettségei.

Fenntartjuk a jogot, de nem vagyunk kötelesek, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül és bármilyen okból bármilyen, saját belátásunk szerint megfelelőnek ítélt, jogilag elérhető intézkedést tegyünk, beleértve korlátozás nélkül a FÁGT módosítását, áthelyezését, törlését, visszavonását vagy egyéb módon történő eltávolítását.

3.6. Szellemi tulajdon.

A Mary Kay védjegyeinek vagy kereskedelmi neveinek használatának összhangban kell lennie az ön, mint független értékesítő és a Mary Kay között létrejött megállapodásokkal, valamint a Mary Kay vonatkozó irányelveivel. Ön beleegyezik abba, hogy a Mary Kay védjegyeinek ön által történő használata által generált jó hírnév kizárólag a Mary Kay-t illeti meg, és ön vállalja, hogy nem kérdőjelezi meg a Mary Kay tulajdonjogát vagy a Mary Kay védjegyeihez fűződő tulajdonjogát. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a FÁGT használatának engedélyezésével vagy a Szolgáltatások egyéb módon történő használatával vagy elérésével ön nem szerez tulajdonjogot vagy egyéb jogokat a Mary Kay tulajdonában lévő információk és anyagok tekintetében. A Szolgáltatásokat és azok összetevőit szerzői jog, védjegy és egyéb szellemi tulajdonjogok védhetik. A félreértések elkerülése végett a FELHASZNÁLÓ nem használhatja a Szolgáltatásokat kereskedelmi vagy egyéb célokra.

3.7. A felhasználó által generált tartalom bizalmas jellege.

Ön beleegyezik abba, hogy a Felhasználó által generált tartalmat nem kezeljük bizalmas információként - függetlenül attól, hogy ön azt „bizalmasnak”, „védettnek“ stb. jelöli-e meg - és nem adjuk vissza önnek, továbbá, hogy a Licenc kedvezményezettjei nem kötelesek semmilyen cikkben található információk bizalmasságát semmilyen formában megőrizni, kivéve, ha az összhangban van a Licenc kedvezményezettjére vonatkozó adatvédelmi szabályzattal.

4. Nyilatkozatok, garanciák és kártérítések

4.1. ELOLVASVA ÉS ELFOGADVA.

AZÁLTAL, HOGY ENGEDÉLYT AD A MARY KAY-NEK AZ ÖN FÁGT-ÁNAK HASZNÁLATÁRA, ÖN KIJELENTI ÉS GARANTÁLJA, HOGY A JELEN SZERZŐDÉST TELJES EGÉSZÉBEN ELOLVASTA, HOGY A JELEN SZERZŐDÉS MINDEN RENDELKEZÉSÉT MEGÉRTETTE, ÉS HOGY VÁLLALJA, HOGY A JELEN SZERZŐDÉS MINDEN RENDELKEZÉSÉT BETARTJA. ELLENKEZŐ ESETBEN ÖN BELEEGYEZIK ABBA, HOGY NEM ADJA MEG A MARY KAY SZÁMÁRA AZ ÖN FÁGTÁNAK HASZNÁLATÁHOZ SZÜKSÉGES HOZZÁJÁRULÁST.

4.2. Nagykorúság és cselekvőképesség.

A FÁGT Mary Kay részére történő átadásával ön kijelenti és garantálja, hogy a lakóhelye szerinti országban elérte a nagykorúságot, és hogy képes a jelen Szerződés megkötésére és teljes körű betartására.

4.3. Tiltott tartalom a Felhasználó által generált tartalomban.

A FÁGT Mary Kay részére történő átadásával ön kijelenti és garantálja, hogy az ön FÁGT-a nem tartalmaz tiltott, felhasználó által generált tartalmat:

  • 4.3.1. amelyről tudja, hogy hamis, pontatlan vagy félrevezető,
  • 4.3.2. amely sérti a szerzői jogokat, a szabadalmi jogokat, a védjegyeket, az üzleti titkokat vagy harmadik felek egyéb tulajdonjogait, illetve a nyilvánossághoz vagy a magánélethez való jogot,
  • 4.3.3. amely sért bármilyen törvényt, rendeletet vagy szabályozást, beleértve, de nem kizárólagosan, az exportellenőrzést, a fogyasztóvédelmet, a tisztességtelen versenyt, a diszkriminációt vagy a megtévesztő reklámot szabályozó törvényeket, rendeleteket vagy szabályozásokat (MEGJEGYZÉS: ez kifejezetten magában foglalja a szűrők használatát a bőrápolási termékek vagy smink előnyeinek reklámozásakor),
  • 4.3.4. amely gyalázkodó, törvénytelen, becsületsértő, rágalmazó, erkölcstelen, illetlen, gyűlöletkeltő, faji vagy vallási szempontból elfogult vagy sértő, rágalmazó, erkölcstelen, illetlen, obszcén, pornográf, szexuális jellegű, bármilyen módon törvénytelenül fenyegető vagy zaklató bármely személy, vállalkozás vagy vállalat számára, vagy amely bármely helyi, állami, nemzeti vagy nemzetközi törvény megsértésére ösztönöz,
  • 4.3.5. amely a Mary Kay vállalatnak vagy bármely alkalmazottjának, más felhasználónak, személynek vagy entitásnak adja ki magát, vagy megpróbálja kiadni magát (beleértve a fentiek bármelyikéhez kapcsolódó e-mail-címek használatát is),
  • 4.3.6. amelyek azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információkat tartalmaznak (pl. vezetéknév és keresztnév, címek, email címek, kapcsolattartási adatok vagy telefonszámok), kivéve, ha az érintett szervezetek vagy természetes személyek hozzájárulását jelen Szerződés 4.4. bekezdésével összhangban biztosították,
  • 4.3.7. amely számítógépes vírusokat, férgeket, trójai falovakat, kémprogramokat vagy más potenciálisan káros technológiát, számítógépes programokat vagy fájlokat vagy rosszindulatú kódokat tartalmaz, amelyek hatással lehetnek a szolgáltatásaink vagy bármely számítógép vagy más eszköz működésére,
  • 4.3.8. amely magában foglalja azokat a személyeket, akik nem adtak beleegyezést vagy nem képesek beleegyezést adni a Licencek kedvezményezettjeinek (akár azért, mert nem nagykorúak, akár azért, mert más okból alkalmatlanok), hogy a Kedvezményezett a jelen Szerződés 4.2. bekezdésével összhangban használja a Nevüket vagy képmásukat.

4.4. Mások neve és hasonlatossága.

A FÁGT Mary Kay részére történő megadásával ön kijelenti és garantálja, hogy engedélyt kapott arra, hogy ön és a Licencek kedvezményezettjei a FÁGT-ban szereplő, azonosított vagy azonosítható személyre vonatkozó információkat ugyanolyan módon használhassák fel, mint ahogyan ön a jelen Szerződés szerinti hozzájárulását megadta. A FELHASZNÁLÓ kijelenti és garantálja, hogy rendelkezik minden szükséges harmadik féltől származó joggal, licenccel, engedéllyel és hozzájárulással, amely szükséges ahhoz, hogy ön benyújtsa a FÁGT-at (beleértve, de nem kizárólagosan, minden szerzői jogot valamint a nyilvánossághoz és a magánélethez való jogot), és ahhoz, hogy a FELHASZNÁLÓ teljesíteni tudja a jelen Szerződés rendelkezéseit (pl. ha valaki videót készített önről és barátjáról, és ön ezt a videót FÁGT-ként benyújtja a Mary Kay-nek, akkor ehhez engedélyt kell kérnie barátjától és a fotóstól). Bármikor kérhetjük a fenti engedélyek számunkra elfogadható formában történő igazolását. Ha bármikor okkal feltételezi, hogy nem tett eleget ezen jogok vagy kötelezettségek valamelyikének, haladéktalanul értesítenie kell Mary Kay-t.

4.5. Saját eredeti mű.

A FELHASZNÁLÓ ezúton kijelenti és garantálja, hogy a FÁGT-hoz való hozzájárulása a FELHASZNÁLÓ teljes mértékben eredeti munkája, és nem másolata vagy utánzata más anyagoknak, nem sért semmilyen jogot, beleértve korlátozás nélkül a személyiségi jogokat (pl. becsületsértés, nyilvánosság, magánélet védelme, félrevezetés, erkölcsi jogok stb.) vagy a tulajdonjogokat (pl. szerzői jogokat, védjegyeket, gondolatokhoz és ötletekhez való jogot stb.), és hogy nem állnak olyan fenyegető vagy folyamatban lévő peres eljárás, követelés vagy jogvita hatálya alatt, amely olyan peres eljárást eredményezhet, amely hátrányosan érinti vagy bármilyen módon rontja, csorbítja vagy csökkenti a jelen Szerződés alapján biztosított jogokat vagy azok értékét.

4.6. Kártérítés.

A FELHASZNÁLÓ vállalja, hogy kártalanítja, ártalmatlanná teszi és megvédi a Licenc kedvezményezettjét minden olyan követeléssel vagy felelősséggel szemben, amely bármilyen módon kapcsolódik a jelen Szerződéshez, a Szolgáltatások ön általi használatához, az ön FÁGT-hoz a Licenc kedvezményezettje általi használatához, vagy a jelen Szerződésben a FELHASZNÁLÓ által tett bármely nyilatkozat, garancia vagy kötelezettségvállalás megszegéséhez.

4.7. Felelősség.

A törvény által megengedett mértékig a Mary Kay nem vállal felelősséget a jelen Szerződésből eredő károkért, veszteségekért vagy sérülésekért.

5. Egyéb

5.1. Szolgáltatási feltételek és adatvédelmi irányelvek.

A Szolgáltatások használatával ön tudomásul veszi és elfogadja a Mary Kay Adatvédelmi irányelveit (Privacy Policy) valamint beleegyezik adatainak az Adatvédelmi irányelvekkel (Privacy Policy) és a jelen Szerződéssel összhangban történő gyűjtéséhez és felhasználásához.

5.2. A változáshoz való jog.

A Mary Kay fenntartja a jogot, hogy a jelen Szerződést bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa („Frissített Szerződés“). Ön elfogadja, hogy értesíthetjük önt arról, hogy a Szerződés frissítésre került, azáltal, hogy azt a Szolgáltatásokban olyan módon tesszük közzé, hogy ön a Szolgáltatásokban található hivatkozáson keresztül elérheti azt, és hogy a Szolgáltatásoknak a Frissített Szerződés közzétételét követő használata (vagy az általunk észszerűen meghatározott egyéb intézkedés) a Frissített Szerződés elfogadásának minősül. Ennek értelmében önnek rendszeresen és gyakran ellenőriznie kell a Szerződést. A Frissített Szerződés akkor lép hatályba, amikor a Mary Kay közzéteszi azt a Szolgáltatásokban, vagy az abban meghatározott későbbi időpontban.

5.3. Figyelmeztetés.

A jelen Szerződéssel kapcsolatos bármilyen értesítést el kell küldenie Mary Kay-nek a következő címre: ugyfelszolgalat.hu@mkcorp.com

5.4. A döntés joga.

A jelen feltételekből, azok tárgyából vagy érvényességéből eredő vagy azzal kapcsolatos bármely vitára vagy követelésre (beleértve a szerződésen kívüli kötelezettségekből eredő vitákat vagy követeléseket) az Amerikai Egyesült Államok törvényei az irányadók, és azokat az Amerikai Egyesült Államok törvényei szerint kell értelmezni, és a jelen feltételekből, azok tárgyából vagy érvényességéből eredő vagy azzal kapcsolatos bármely vita eldöntésére (beleértve a szerződésen kívüli kötelezettségekből eredő vitákat vagy követeléseket) kizárólag a texasi bíróságok rendelkeznek joghatósággal.