A Mary Kay Globális Adatvédelmi Szabályzata

A Mary Kaynél tudatában vagyunk az adatvédelem fontosságának. Legfontosabb célunk, hogy a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat az egyik legfontosabb alapelvünk - az Aranyszabály - szellemében védjük, gyűjtsük és használjuk fel. Az Ön személyes adataira vonatkozó döntése fontos számunkra, és csak úgy használjuk és tároljuk az adatokat, ahogyan azt Önnel közöltük, amikor ránk bízta őket. Ezért a ránk bízott személyes adatokat nem adjuk el, nem adjuk bérbe és nem kereskedünk velük.  Jelen Globális Adatvédelmi Szabályzat leírja, hogy mit teszünk a bizalma megőrzése érdekében.  

Az Adatvédelmi Szabályzat egész világra kiterjedő következetes bevezetésére törekszünk. Adatvédelmi Szabályzatunkat úgy alakítottuk ki, hogy az megfeleljen minden olyan ország törvényeinek, amelyben jelen vagyunk, és a következőkre vonatkozik: 

  1. minden olyan személyre, aki személyes adatokat bocsát rendelkezésünkre, például független szépségápolási tanácsadókra, fogyasztókra, ügyfelekre, kutatási alanyokra, üzleti partnerekre, álláskeresőkre, alkalmazottakra, egykori alkalmazottakra és másokra;
  2. minden országra, amelyben jelen vagyunk, még azokra is, ahol nincsenek helyi magánélet-védelmi és adatvédelemi előírások;
  3. az összes kapcsolattartási módra, például az internetre, postai levelezésre, telefonra és mobiltelefonra, valamint minden más, még kialakulóban lévő és felhasználható technológiára és gyakorlatra. 

A Mary Kay az adatvédelmet a Globális Adatvédelmi Csoporton (Global Privacy Team) keresztül kezeli, amely minden olyan földrajzi régiót képvisel, amelyben vállalkozunk, továbbá irányítja mindazon üzleti folyamatokat, amelynek keretén belül személyes adatokat gyűjtünk - például a független szépségápolási tanácsadóktól, a fogyasztói promóciós kedvezményekből és a munkavállalói programokból. A Mary Kay törekszik az iparág legjobb gyakorlatainak előmozdítására és alkalmazására annak biztosítása érdekében, hogy minden adatvédelmi aggályt figyelembe vételre kerüljön, és biztosítva legyen minden személyes adat védelme.

Adatvédelmi Szabályzatunkat úgy alakítottuk ki, hogy összhangban legyen a nemzetközileg elfogadott adatvédelmi elvekkel vagy tisztességes információs gyakorlatokkal, mint például az Európai Unió (EU) általános adatvédelmi rendeletében, illetve az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma által létrehozott EU-USA adatvédelmi pajzsban foglaltakkal (https://www.privacyshield.gov).

A Mary Kay Inc. öntanúsítást végzett, amelyen keretén belül igazolta, hogy megfelel az EU és az Egyesült Államok közötti adatvédelmi pajzs értesítési, választási, továbbítási, biztonsági, pontossági, hozzáférési és végrehajtási elveinek.

Ha szeretne többet megtudni az EU-USA adatvédelmi pajzsról, és megtekintené a Mary Kay Inc. öntanúsítását, kérjük, látogasson el a következő weboldalra, https://www.privacyshield.gov/.

Minden Mary Kay társaság saját adatvédelmi szabályzattal rendelkezik, amely megfelel mind az adott ország sajátos jogi követelményeinek, ahol jelen van, mind pedig a Mary Kay Globális Adatvédelmi Szabályzatában meghatározott elveknek. Kattintson ide az ország kiválasztásához, és a rendszer átirányítja Önt az adott ország adatvédelmi szabályzatához.

Az alábbiakban ezeket az Alapelveket és azt találja, hogyan alkalmazza őket a Mary Kay. 

Miért gyűjtünk személyes adatokat

A Mary Kay személyes adatokat gyűjt és használ fel annak érdekében, hogy korlátlan üzleti lehetőségeket, csodálatos termékeket és prémium minőségű szolgáltatásokat nyújthasson független szépségápolási tanácsadóknak és ügyfeleiknek, termékeink és szolgáltatásaink fogyasztóinak, alkalmazottainknak és másoknak, akik kapcsolatba kerülhetnek a Mary Kay-vel. Csak azokat a személyes adatokat gyűjtjük, amelyekre szükségünk van ahhoz, hogy elérjük célunkat, azaz kiváló minőséget, értékeket és lehetőségeket nyújthassunk. Például az e-mail címeket arra használjuk, hogy független szépségápolási tanácsadóknak, fogyasztóknak, alkalmazottaknak vagy álláskeresőknek küldhessük el a kért információkat. A független szépségápolási tanácsadók, a fogyasztók és az alkalmazottak visszajelzéseit termékeink és szolgáltatásaink minőségének javítására használjuk fel.

Értesítések

Értesítjük a magánszemélyeket arról, hogy milyen adatokat gyűjtünk, hogyan használjuk fel azokat, átmenetileg továbbíthatjuk-e azokat másoknak a kért termékek és szolgáltatások nyújtása érdekében, valamint hogy hogyan léphet kapcsolatba a Mary Kay adatvédelmi csapatával, ha kérdései vannak. Weboldalunkon található egy az Adatvédelmi Szabályzatunkra mutató link, valamint további speciális adatvédelmi tájékoztatókat adunk ki mindazon felhasználók számára, akiknek további információkra van szükségük a weboldalunk különböző területeivel kapcsolatban.

Választás

Lehetővé tesszük, hogy azok a személyek, akik ránk bízzák adataikat, eldönthessék, kívánnak-e további üzeneteket kapni tőlünk. E-maileket csak azoknak küldünk, akik azt kérték, illetve azoknak, akiknek jogos érdekünk alapján küldhetjük el, vagy azoknak, akiknek független szépségápolási tanácsadó kérésére kell elküldeni. Tájékoztatóinkban tájékoztatjuk Önt arról, hogy hogyan iratkozhat le a további üzenetek küldéséről. Magánszemélyeket kérdezhetünk meg arról, hogy részt kívánnak-e venni piackutatásban, és az engedélyükkel felvehetjük-e velük a kapcsolatot.

Technológiák

A Mary Kay-nél különböző technológiákat használjuk azzal a céllal, hogy jobban kiszolgáljuk független szépségápolási tanácsadóinkat, fogyasztóinkat, alkalmazottainkat és másokat. Elmondjuk nekik, ha olyan technológiákat használunk, amelyeknek köze van az adatvédelemhez. Nem használunk webes cookie fájlokat személyes adatai összegyűjtésére vagy tárolására, kivéve, ha megkapjuk az Ön erre vonatkozó engedélyét, vagy - országtól függően - előzetesen értesítjük erről Önt.

Hozzáférés

A Mary Kay lépéseket tesz annak biztosítására, hogy az általunk használt személyes adatok pontosak legyenek. Az egyéneknek ésszerű hozzáférést biztosítunk az általuk megadott személyes adatokhoz, hogy szükség esetén felülvizsgálhassák és kijavíthassák azokat, vagy kérhessék, hogy ne használjuk fel azokat.

Biztonság

A Mary Kay társaság a birtokában lévő személyes adatokat az iparági szabványos gyakorlatokkal és intézkedésekkel védi annak érdekében, hogy megakadályozza azok elvesztését, a velük való visszaélést, a hozzájuk való illetéktelen hozzáférést, a nyilvánosságra hozatalukat vagy megváltoztatásukat. Csak azok férhetnek hozzá a személyes adatokhoz, akiknek feladataik ellátásához van erre szükségük. A személyes adatokat nem őrizzük meg hosszabb ideig, mint ami feltétlenül szükséges azon üzleti cél eléréséhez, amelyhez gyűjtöttük őket, kivéve, ha szerződéses vagy jogi okokból szükséges, hogy az adatok bizonyos idő elteltével ne kerüljenek törlésre.

Adattovábbítás

A személyes adatokat továbbíthatjuk az eredeti megadásuk szerinti országtól eltérő más országokban található Mary Kay adatbázisokba is. Globális Adatvédelmi Szabályzatunk minden területen azonos szintű biztonságot követel meg a személyes adatokra vonatkozóan, amit kialakított gyakorlatok és szerződések révén biztosítunk. Az adatok a Mary Kay és/vagy független szépségápolási tanácsadók számára nyújtott szolgáltatások nyújtása céljából átmenetileg átadhatók egy beszállítónak vagy üzleti partnernek. E beszállítók és üzleti partnerek kötelesek ezen személyes adatokat ugyanazokkal a szigorú előírásokkal védeni és kezelni, mint amelyek a Mary Kay-t kötik. Ezen információkat kizárólag az Ön, a Mary Kay vagy a független szépségápolási tanácsadó által kért szolgáltatások nyújtására használhatják fel.

Gyermekek

A Mary Kay nem kíván adatokat gyűjteni 14 év alatti - illetve az adott ország törvényei által meghatározott korhatár alatti korú - gyermekekről. Weboldalunkon megköveteljük az életkorra vonatkozó információkat, hogy megakadályozzuk a 14 év alatti személyek adatainak gyűjtését.

Felelősség

A Mary Kay elvárja alkalmazottaitól és partnereinktől, hogy megőrizzék a személyes adataikat ránk bízók bizalmát. A munkatársakat adatvédelmi és globális megfelelőségi programmal kapcsolatos képzésben részesítjük. A személyes adatok kezelői önértékelést végeznek annak érdekében, hogy biztosíthassuk a személyes adatok biztonságát és védelmét. Rendszeresen ellenőrizzük az Adatvédelmi Szabályzatnak való megfelelést. 

A Mary Kay Adatvédelmi Szabályzatának és gyakorlatának hatálya szerződéses rendelkezések révén kiterjed a beszállítóinkra és partnereinkre is. Támogatjuk az iparági önszabályozást is, amely rugalmas eszközként lépést tarthat az adatvédelem területén felmerülő kihívásokkal.

További információkért vagy az országspecifikus adatvédelmi irányelvek megtekintéséhez kattintson ide. 

Kapcsolatfelvétel

Ha bármilyen kérdése vagy aggálya van a személyes adataival és az adatvédelemmel kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk közvetlenül. Kattintson ide az ország kiválasztásához, és keresse meg az országában elérhető megfelelő postai vagy e-mail címet, vagy használja az alábbi postai vagy e-mail címet. Kérjük, hogy a kérdések és észrevételek elküldésekor használja anyanyelvét:

Mary Kay Global Privacy Team (a Mary Kay Globális Adatvédelmi Csapata)

16251 Dallas Parkway

Addison, TX 75001 USA

privacy.global@mkcorp.com

1-800-453-1140

Elkötelezettek vagyunk az Önnel való együttműködés mellett, hogy méltányos megoldást találjunk bármilyen, az adatvédelemmel kapcsolatos panaszra vagy aggodalomra. Együttműködünk a nemzeti adatvédelmi hatóságokkal, amennyiben azok úgy vélik, hogy adatvédelmi probléma áll fenn. 

A Mary Kay Inc. részt vesz a US Council of Better Business Bureau akkreditált üzleti programjában. Az e programmal és a vitarendezési eljárással kapcsolatos további információk a következő címen érhetők el http://www.bbb.org/.

Adatvédelmi jogok az Európai Unióban

Az EU-USA Adatvédelmi Pajzs elveivel összhangban a Mary Kay elkötelezte magát amellett, hogy rendezi az Európai Unióban lakóhellyel rendelkező személyek, vagy olyan személyek személyes adatainak gyűjtésével és felhasználásával kapcsolatos panaszokat, akiknek személyes adatait bármely Mary Kay társaság az Európai Unióban dolgozza fel. Az Európai Unió azon polgárainak, akiknek kérdéseik vagy panaszaik vannak a jelen Adatvédelmi Szabályzattal kapcsolatban, először a lakóhelyük szerinti országban kell kapcsolatba lépniük a Mary Kay-vel.

A Mary Kay Inc. kötelezettséget vállalt arra is, hogy az EU-USA adatvédelmi pajzs keretében megoldatlan panaszokat a Council of Better Business Bureaus által működtetett BBB EU Privacy Shield független vitarendezési mechanizmushoz továbbítja. Ha nem kap időben értesítést panasza kézhezvételéről, vagy ha a Mary Kay nem oldja meg panaszát kielégítően, kérjük, látogasson el a BBB EU Privacy Shield weboldalára a következő címen http://www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/. további információkért, illetve panasza benyújtásához.

Értesítés jelen Szabályzat változásairól

A Mary Kay a változások leírásával és az új verzióval együtt a weboldalon történő közzétételével értesíti Önt a Mary Kay Globális Adatvédelmi Szabályzatának főbb változásairól

Utolsó frissítés: 2022. május