Felhasználási feltételek

Jelen Felhasználási feltételek a Mary Kay (Czech Republic), s.r.o., OZ Slovakia társasághoz kapcsolódó összes ügyfélorientált weboldalra vonatkoznak, beleértve a marykay.sk -t is, továbbá a Mary Kay® független szépségápolási tanácsadó azonosítóra, amely lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy kapcsolatba lépjenek egy független szépségápolási tanácsadóval, illetve az egyes független szépségápolási tanácsadók által üzemeltetett Moje Mary Kay® weboldalra (együttesen az összes ilyen weboldal a továbbiakban: "weboldalak").

KÉRJÜK, A WEBOLDAL HASZNÁLATA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKET. A WEBOLDAL HASZNÁLATÁVAL ÖN ELFOGADJA AZ ALÁBBI FELTÉTELEKET. HA NEM ÉRT EGYET A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKKEL, NE HASZNÁLJA A WEBOLDALT.

A weboldal célja

A marykay.sk a szélesközönség számára elérhető és a szépségápolási termékeit kizárólag független szépségápolási tanácsadókon keresztül értékesítő Mary Kay (Czech Republic), s.r.o., OZ Slovakia társasággal kapcsolatos információk terjesztésére szolgáló weboldal. Ha független szépségápolási tanácsadóra van szüksége, használja a Mary Kay® független szépségápolási tanácsadó azonosítót. Ha már talált egy független szépségápolási tanácsadót, megnézheti, hogy rendelkezik-e a tanácsadó személyes weboldallal. Amennyiben igen, akkor arcápolási és szépségápolási igényeiről az adott személyes weboldalon keresztül kommunikálhat a független szépségápolási tanácsadójával.

ANYAGHASZNÁLATI KORLÁTOZÁSOK

A weboldalon található valamennyi anyag szerzői joga a Mary Kay Inc. (a továbbiakban "Mary Kay") és a Mary Kay (Czech Republic), s.r.o., OZ Slovakia tulajdonát képezi. Eltérő rendelkezés hiányában a weboldal vagy bármely más, a Mary Kay tulajdonában lévő, általa üzemeltetett vagy licencelt weboldal anyaga semmilyen módon nem másolható, reprodukálható, tehető újra közzé, tölthető fel, tehető közzé, továbbítható vagy terjeszthető. A weboldalon található bármely anyag engedély nélküli felhasználása a szerzői jog, a védjegy jog és más egyéb törvények megsértésének minősülhet.

A Mary Kay® független szépségápolási tanácsadó azonosító kizárólag olyan személyek számára készült, akik független szépségápolási tanácsadót kívánnak találni, Mary Kay® termékeket kívánnak vásárolni független szépségápolási tanácsadótól, és/vagy információt kívánnak szerezni arról, hogyan válhatnak független szépségápolási tanácsadóvá. MINDEN MÁS HASZNÁLATA KIFEJEZETTEN TILOS, beleértve a Mary Kay® független szépségápolási tanácsadó azonosító használatát független szépségápolási tanácsadók elérhetőségi adatainak harmadik felek általi, árajánlat lekérési vagy egyéb célú gyűjtésére.

A független szépségápolási tanácsadók személyes weboldalai kizárólag olyan személyek számára készültek, akik a Mary Kay® termékekről szeretnének információt kapni, vagy arról, hogyan válhatnak független szépségápolási tanácsadóvá. Azok a független szépségápolási tanácsadók, akik úgy döntenek, hogy személyes weboldalt üzemeltetnek, vállalják, hogy a személyes weboldalukon gyűjtött információkat kizárólag a Mary Kay-vel folytatott vállalkozásuk céljaira használják fel. MINDEN MÁS FELHASZNÁLÁS KIFEJEZETTEN TILOS, beleértve a személyes weboldal felhasználását független szépségápolási tanácsadók és ügyfelek elérhetőségi adatainak harmadik felek általi - ajánlatküldési vagy egyéb felhasználási célú - gyűjtését is.

Ön ezennel elismeri és elfogadja, hogy lehetősége volt megismerkedni a Társaság Adatvédelmi Szabályzatával. A weboldallal kapcsolatban ajánlott, hogy Ön csak azt követően adja meg az információkat, hogy megfelelő tájékoztatást kapott arról, hogy az Ön által megadott információk milyen célra kerülnek felhasználásra. Ha a jelen weboldal vonatkozásában bármilyen kérdése vagy aggálya van az adataival kapcsolatban, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK

A weboldalt a Mary Kay (Czech Republic), s.r.o., OZ Slovakia társaság hozta létre és üzemelteti.  A Mary Kay nem állítja, hogy a weboldalon található anyagok alkalmasak vagy elérhetők a Szlovák Köztársaságban kívüli használatra. Azok a személyek, akik úgy döntenek, hogy más országokból látogatják a weboldalt, ezt saját kezdeményezésükre teszik, és felelősek az adott ország alkalmazandó törvényeinek betartásáért. A weboldal Ön általi használatára és a kapcsolódó követelésekre a Szlovák Köztársaság törvényei az irányadók.

VÉDJEGYEK

Eltérő tájékoztatás hiányában a weboldalon használt vagy megjelenített termék- és szolgáltatási védjegyek és logók (a továbbiakban "Védjegyek") a Mary Kay Inc. bejegyzett vagy be nem jegyzett védjegyei. A weboldalon semmi sem értelmezhető sem implicit módon, sem következtetés útján, sem más módon úgy, hogy az engedélyt vagy jogot biztosít bármely Védjegy használatára.

HIVATKOZÁSOK HASZNÁLATA

A weboldal tartalmazhat harmadik felek weboldalaira mutató hivatkozásokat. Ott, ahol ez a helyzet, a hivatkozások kizárólag az Ön elégedettségét és kényelmét szolgálják. A hivatkozások használata esetén kilép a weboldalról. A Mary Kay nem vizsgálja át az összes harmadik fél weboldalát, nem ellenőrzi vagy felügyeli azok tartalmát, és nem vállal értük felelősséget. A Mary Kay nem támogatja az ilyen weboldalakat, és nem tesz semmilyen kijelentést azokkal vagy az azokon található információkkal és anyagokkal, illetve az ilyen weboldalak használatából származó eredményekkel kapcsolatban. Ha Ön a Mary Kay weboldalához kapcsolódó bármely harmadik fél weboldalára látogat, azt saját felelősségére teszi. A Mary Kay társaság weboldalán feltüntetett egyetlen weboldal sem:

  • sugallhatja közvetlenül vagy közvetve azt, hogy a Mary Kay támogatja az ott felsorolt készítményeket;
  • használhat semmilyen védjegyeket (pl. Mary Kay® logó);
  • tartalmazhat olyan anyagokat, amelyek sértőnek, ellentmondásosnak vagy visszataszítónak tekinthetők, a tartalmuknak pedig minden korosztály számára megfelelőnek kell lennie;
  • becsmérelheti bármilyen módon a Mary Kay-t vagy annak termékeit, sem más módon nem befolyásolhatja negatívan vagy károsíthatja a Mary Kay hírnevét;
  • tüntethet fel hamis vagy félrevezető információkat a Mary Kay-ről vagy a Mary Kay által kínált munkalehetőségekről;
  • értelmezhet félre semmilyen a Mary Kay-vel fennálló viszonyt;
  • reprodukálhatja semmilyen módon a Mary Kay összes weboldalának tartalmát;
  • illesztheti be kívülről a Mary Kay weboldalának tartalmát más weboldalakba, keretek vagy más technológiák és gyakorlatok segítségével.

FELHASZNÁLÓK ÁLTALI ADATÁTVITELEK

A Társaság Adatvédelmi Szabályzatában foglaltak kivételével semmilyen anyag, információ, gondolat vagy egyéb üzenet, amelyet Ön bármilyen módon továbbít vagy tesz közzé a weboldalon (a továbbiakban "Üzenetek"), nem minősül bizalmasnak vagy védettnek. A Mary Kay és/vagy az általa megbízott személyek bármilyen célra terjeszthetik vagy felhasználhatják azokat, beleértve a Mary Kay® termékek fejlesztését és gyártását is, továbbá az általa meghatározott személyek szabadon másolhatják, tehetik közzé, terjeszthetik, építhetik be anyagaikba, és használhatják fel más módon a üzenetet és az abban szereplő összes adatot, képet, hangot, szöveget és más elemet bármilyen üzleti vagy nem üzleti célra. Tilos a weboldalon jogellenes, fenyegető, sértő, becsületsértő, obszcén, botrányos, megbotránkoztató, pornográf vagy becsmérlő tartalmú anyagot közzétenni vagy arról továbbítani, valamint tilos bármilyen más olyan anyagot közzétenni vagy továbbítani, amely a törvény értelmében polgárjogi vagy büntetőjogi felelősségre vonást eredményezhet.

A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA

Mary Kay (Czech Republic), s.r.o., OZ Slovakia bármikor megváltoztathatja a jelen Felhasználási feltételeket. Ön ezennel elfogadja, hogy a weboldal használata során a jelen módosítások kötelező érvényűek. Ezért javasoljuk, hogy rendszeresen látogasson el erre az oldalra, és ellenőrizze le a felhasználási feltételek aktuális, kötelező érvényű változatát. Bizonyos Felhasználási feltételek módosulhatnak, vagy felülírhatók a Mary Kay weboldalak egyes oldalain található kifejezett jogi közleményekkel vagy feltételekkel.

© Mary Kay Inc. Minden jog fenntartva. Az egyes részek csak a Mary Kay Inc. és a Mary Kay (Czech Republic), s.r.o., OZ Slovakia írásos engedélyével sokszorosíthatók.